Mesačný plán aktivít Júl

* Svätá omša v zariadení spojená so svätou spoveďou

* Športové hry v areáli nášho zariadenia

* Vystúpenie hudobného zoskupenia Slaninkovcov

* Opekačka na Kalvárii

* Cvičenie na workoutovom ihrisku

* Výstava „ČVÍKOTÁRI“  Vlastivedné múzeum v PB

* Skupinové cvičenie (pondelok  DD1-2.p, pondelok  DD2-3.p)

* Telocvičňa (utorok, piatok)

* Počítačová miestnosť (utorok, štvrtok, piatok )

* Individuálna práca na izbách

* Posedenie v Babičkinej izbe: čítanie zaujímavých kníh,

   biblioterapia, rozhovory, spev

* Tvorivé dielne klubovňa  DD1, DD2

*  Prechádzky do blízkeho okolia