Mesačný plán aktivít Február

Mesačný plán aktivít Február

 •  Výroba valentínskych darčekov a príprava valentínskej pošty
 •  07.02. Fašiangová veselica na tému  „ČESKOSLOVENSKÉ HITY“
 •  09.02. Svätá omša v zariadení spojená so svätou spoveďou
 •  13.02. VALENTÍNSKA POŠTA
 •  Čítanie s pracovníčkou pobočky Považskej knižnice v Považskej Bystrici
 •  Skupinové cvičenie (pondelok DD1 2.p, pondelok DD2 3p, štvrtok DD2 2.p)
 •  Telocvičňa (utorok, piatok)
 •  Počítačová miestnosť (utorok, piatok)
 •  Individuálna práca na izbách
 •  Posedenie v Babičkinej izbe: čítanie zaujímavých kníh, biblioterapia, rozhovory, spev
 •  Tvorivé dielne klubovňa  DD1, DD2
 •  Termoterapia (suché teplo)