Bohoslužba v zariadení

Bohoslužba v zariadení

OZNAM

DŇA 14.04.2023 (piatok)

8:30 HOD. SA BUDE KONAŤ SV. SPOVEĎ

A NÁSLEDNE o 9:00 HOD. BUDE V KAPLNKE SV. OMŠA.