Bohoslužba v zariadení

Bohoslužba v zariadení

Dňa 08.09.2023 o 8:30 hod. sa bude konať sv. spoveď a následne o 9:00 hod. bude v kaplnke sv. omša.