2% z dane z príjmu

2% z dane z príjmu

Milí priatelia CSS - BYSTRIČAN,

chceme Vás tou cestou požiadať o možnosť darovať nám 2% z dane z príjmu.

Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO“ máme k dispozícii na vrátnici zariadenia alebo si ho môžete stiahnuť na našej web stránke: www.cssbystrican.sk

 Vyplnené tlačivá môžete odovzdať na vrátnici zariadenia do 25.04.2024 alebo ich osobne zaniesť na daňový úrad do 30.04.2024.

 V prípade otázok nás kontaktujte na t. č. 0910 337 992, Mgr. Kresáňová