Pri nástupe si so sebou prineste

Pri nástupe do CSS - BYSTRIČAN si so sebou prineste:

 • platný občiansky preukaz,
 • preukaz poistenca,
 • priesvitný obal na občiansky preukaz a kartičku poistenca
 • fotografiu,
 • preukaz ZŤP ak máte,
 • zdravotný záznam (kartu),
 • popis RTG pľúc -  nie starší ako 3 mesiace,
 • výter z rekta, nosa a hrdla -  nie starší ako 3 týždne,
 • potvrdenie o bezinfekčnosti obyvateľa a okolia -  nie staršie ako 3 dni, potvrdenia Vám vydá Váš praktický lekár,
 • zoznam liekov s rozpisom ich užívania /na priloženom tlačive/,
 • lieky ktoré užívate – na 2 týždne,
 • platné odporučenia od odborných lekárov na lieky a inkontinentné pomôcky - ak ich používate.
 • NÁVŠTEVU LEKÁRA NEODKLADAJTE, LEBO VYŠETRENIA TRVAJÚ URČITÝ ČAS.
 • V prípade, ak chcete byť pacientom lekára, do ktorého obvodu patrí naše   zariadenie je potrebné, aby ste sa od svojho obvodného lekára odhlásili. Vyradenie z evidencie od obvodného lekára doporučujeme ku koncu mesiaca a na výmennom lístku.  
 • Zoznam odborných ambulancií, ktoré navštevujete s menom lekára a tiež meno zubného lekára, u ktorého ste prihlásený, ako i meno očného lekára, s ktorými  máte podpísané platné zmluvy  /na priloženom tlačive, ktoré pri nástupe odovzdáte/.
 • Potvrdenie o výške dôchodku, prípadne posledné rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne v Bratislave,
 • ak do zariadenia nastupuje jeden z manželov, je potrebné predložiť aj príjem manžela, ktorý ostáva doma.
 • Rozhodnutie o sociálnych dávkach – ak poberáte,
 • Na základe  požiadania Sociálnej poisťovne v Bratislave - Čestné vyhlásenie, že  žiadate, aby Váš dôchodok bol poukazovaný na účet Centra sociálnych služieb, Zakvášov 1935/453 v Považskej Bystrici a zaradený do hromadného poukazu  dôchodkov obyvateľov CSS – BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453 v Považskej  Bystrici, v ktorom budete umiestnený. Váš podpis musí byť overený notárom alebo matrikou.
 • Ak je Vám dôchodok poukazovaný na účet,  a budete chcieť, aby sme Vám po zaplatení úhrady za poskytnuté služby zostatok dôchodku poukazovali na Váš účet, prosíme priniesť Zmluvu s bankou a číslo účtu, kde Vám zostatok dôchodku po zaplatení úhrady budeme posielať.
 • Označené osobné šatstvo, ak by bolo možné bavlnené, včítane spodnej bielizne, ponožiek, domáceho oblečenia, pyžama, županu, papuče – pevné, vychádzkové oblečenie, teplé svetre, domáce oblečenie, tričká, košele s krátkym aj dlhým rukávom, ďalej vešiaky na šaty – v čom sa dobre cítite,
 • príbor, hlboký a plytký tanier, šialku, hrnček, utierku  / pre osobnú potrebu, nie do jedálne/, nerozbitnú termosku /všetko riadne označené, aby nedošlo k zámene/,
 • hygienické potreby /mydlo, šampón, sprchový gél, špongia na umývanie, uteráky, osušky, telové mlieko, hrebeň, zubná pasta, zubná kefka, označený pohárik alebo krabičku na odkladanie protézy, toaletný papier,  hygienické vreckovky, papierové utierky, tyčinky na čistenie uší, nožničky a klieštiky na manikúru, pilník, kartáčik na nechty...atď/,
 • hygienické pomôcky /pampersky,  hygienické vložky, podložky, 1 balíček jednorázových rukavíc/, v prípade potreby obväzy, masážne gély a pod.,
 • biely plastový košík na hygienické potreby (zvyčajne používame 30 x 20 cm),
 • priesvitný plastový obal na zdravotný záznam,
 • mažiar na lieky,
 • v prípade potreby zdravotnícke pomôcky (chodítko, invalidný vozík, toaletné kreslo),
 •  drobné pamiatkové predmety, kvety, obrazy na výzdobu a zútulnenie si svojej izby, fotografie, prípadne rodinný album,
 • môžete si priniesť rádio, televízor – ak ešte nie je na izbe.
 •  NEZABUDNITE – v prípade, ak poberáte sociálne dávky, je potrebné, aby ste na ÚPSVaR nahlásili zmenu bydliska.
 • Dôchodok nemusíte prehlasovať, toto urobia pracovníci zariadenia, ihneď po Vašom nástupe. Stravu v deň nástupu máte zabezpečenú.
 • Prosíme rodinu, aby Vám pre potreby odvozu sanitkou a návštevu pohotovostného lekára zabezpečili minimálne 5,-€ do peňaženky, ktoré  je potrebné dokladať vždy podľa potreby.

 

 • Dopravu do zariadenia si hradí žiadateľ zo svojich prostriedkov.

Doporučujeme, aby ste si aspoň deň pred nástupom nechali u nás skontrolovať všetky požadované vyšetrenia a doklady, aby  prijímacie konanie prebehlo bez   problémov a pre neúplnosť predložených dokladov nemusel byť nástup do zariadenia odložený.

 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na čísle telefónu 

Mgr. Zuzana Paholíková – vedúca sociálneho úseku a útulku - 042/4361329.