KONTAKT

KONTAKT

Adresa:

Centrum sociálnych služieb – BYSTRIČAN

Zakvášov 1935/453

017 07  Považská Bystrica

Telefón: +421/42/436 13 29

Facebook: Css Bystrican

Webové sídlo: www.cssbystrican.sk

E-mail: info@cssbystrican.sk

Riaditeľka CSS BYSTRIČAN

Mgr. Gabriela Lukáčová

Vedúca sociálno-zdravotníckeho úseku

Mgr. Mária Žilinčíková

maria.zilincikova@cssbystrican.sk

Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku

Jana Šikulincová           

jana.sikulincova@cssbystrican.sk

kontakt: 0903 566 577

Vedúca sestra

PhDr. Monika Belobradová

monika.belobradova@cssbystrican.sk

kontakt: 0901 777 280
 

Prevádzkarka

Danka Badíková

danka.badikova@cssbystrican.sk

kontakt: 0910 946 746

Stravovacia prevádzka

Anna Grbalová

anna.grbalova@cssbystrican.sk

kontakt: 042/426 20 06

Personálne oddelenie a mzdy

Miroslava Cedzová

miroslava.cedzova@cssbystrican.sk

kontakt: 042/436 13 29,  kl. 106

Sociálna pracovníčka

Mgr. Zuzana Paholíková

zuzana.paholikova@cssbystrican.sk

kontakt: 0911 373 370

Mgr. Mária Kresáňová

maria.kresanova@cssbystrican.sk

Mgr. Anna Paulecová

anna.paulecova@cssbystrican.sk

kontakt: 042/436 13 29, kl. 107

             0910 337 992

Úhrada za poskytnuté služby

Mgr. Stanislava Valičková

stanislava.valickova@cssbystrican.sk

Marta Kozánková

marta.kozankova@cssbystrican.sk

kontakt: 042/436 13 29, kl. 115

Inštruktorky sociálnej rehabilitácie

Ľubica Bielová

Gabriela Fáber

Ing. Katarína Hunanová

Martina Kvasničková

Bc. Martina Mituníková

Bc. Iveta Slaninková

Katarína Zábojníková

Fyzioterapeut

Bc. Adriana Vaneková


Dobrovoľnícka činnosť

Ľubica Bielová

briestenskalubica@gmail.com 

Mapa