KONTAKT

Adresa:

Centrum sociálnych služieb – BYSTRIČAN

Zakvášov 1935/453

017 07  Považská Bystrica

Telefón: +421/42/436 13 29

Facebook: Css Bystrican

Webové sídlo: www.cssbystrican.sk

E-mail: info@cssbystrican.sk

 

Riaditeľka CSS – BYSTRIČAN

Mgr. Gabriela Lukáčová

 

Vedúca sociálno-zdravotníckeho úseku  a Útulku

Mgr. Mária Žilinčíková

maria.zilincikova@cssbystrican.sk

kontakt: 0911 373 370

 

Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku

Poverená riadením CSS - BYSTRIČAN

Jana Šikulincová           

jana.sikulincova@cssbystrican.sk

kontakt: 0903 566 577

 

Vedúca sestra

PhDr. Monika Belobradová

monika.belobradova@cssbystrican.sk

kontakt: 0901 777 280

 

Prevádzkarka

Danka Badíková

danka.badikova@cssbystrican.sk

kontakt: 0910 946 746

 

Stravovacia prevádzka

Anna Grbalová

anna.grbalova@cssbystrican.sk

kontakt: 042/426 20 06

 

Personálne oddelenie a mzdy

Miroslava Cedzová

miroslava.cedzova@cssbystrican.sk

kontakt: 042/436 13 29,  kl. 106

 

Sociálna pracovníčka

Mgr. Zuzana Paholíková

zuzana.paholikova@cssbystrican.sk

kontakt: 042/436 13 29, kl. 111

Mgr. Mária Kresáňová

maria.kresanova@cssbystrican.sk

Mgr. Anna Paulecová

anna.paulecova@cssbystrican.sk

kontakt: 042/436 13 29, kl. 107, 0910 337 992
 

Úhrada za poskytnuté služby

Mgr. Stanislava Valičková

stanislava.valickova@cssbystrican.sk

Marta Kozánková

marta.kozankova@cssbystrican.sk

kontakt: 042/436 13 29, kl. 115

 

Inštruktorky sociálnej rehabilitácie

Ľubica Bielová

Gabriela Fáber

Ing. Katarína Hunanová

Martina Kvasničková

Bc. Martina Mituníková

Bc. Iveta Slaninková

Katarína Zábojníková

 

Fyzioterapeut

Bc. Adriana Vaneková

 

Dobrovoľnícka činnosť

Ľubica Bielová

briestenskalubica@gmail.com