Deň matiek - 20220512_131538

Ocenená zamestnankyňa v sociálnych službách 2019

Piatok  27. september  2019  bol  pre  mnohých  ľudí  obyčajným  dňom
v týždni. 

Pre 10 vzácnych ľudí bol však tento deň neobyčajný. Prečo? V tento pekný, slnečný deň bolo v kategórii Sociálny pracovník Trenčianskeho kraja 2019 ocenených 10 zamestnancov, ktorí svoj život a silu obetovali pomoci druhým.

Sme veľmi radi, že medzi ocenenými bola i naša kolegyňa, pani Marta Vlčková.

Vďaka jej trpezlivosti, obetavosti, ľudskému prístupu a otvorenosti ku klientom a spolupracovníkom, počas celého jej pôsobenia v zariadení, pomohla stovkám klientov prežiť svoju jeseň života dôstojne a spokojne.

Klienti, ale i kolegovia pani Martu Vlčkovú hodnotia ako opatrovateľku na pravom mieste, ktorá má organizačný talent, je schopná riešiť situáciu ako tímový hráč, ale aj ako zodpovedný jednotlivec.

Je ochotná vždy poradiť a pomôcť nielen klientom, ale aj svojim kolegyniam. Zúčastňuje sa na vzdelávacích seminároch, aktívne sa zapája do všetkých projektov v rámci zlepšenia kvality života klientov zariadenia.

Aktívne pracuje v zamestnaneckej rade.

Pomáha každý deň. Pomáhanie je jej prácou. Ťažkou a málo platenou, ale krásnou. Preto v nej ešte zostala, aby pomáhala  tým, ktorí to potrebujú, ktorým život nenadelil v starobe zdravie.

Patrí medzi opatrovateľky, ktoré zostali v sociálnych službách i napriek neľahkým podmienkam a denne odovzdáva svojím klientom – prijímateľom sociálnych služieb – aj kus svojho srdca.

Marti, gratulujeme Ti a sme na Teba pyšní.

Ocenení zamestnanci v oblasti sociálnych služieb zverejnení na webovom sídle TSK