POĎAKOVANIE SPONZOROM

Vrásky na tvári nemusia vždy značiť náš vek, niektoré vrásky hovoria o tom, že naša cesta životom nie je vôbec ľahká a je poznačená mnohými útrapami. Našimi útrapami je nielen porozumieť ľudským potrebám, ale najmä im vyhovieť, no niekedy sa naše sny, vízie nedajú premeniť na skutočnosť. Preto si nesmierne vážime všetkých tých, ktorí nám akoukoľvek formou pomoci pomáhajú tieto sny naplniť a skvalitniť život seniorov v našom zariadení.

Všetkým sponzorom za všetkých prijímateľov a zamestnancov zariadenia patrí veľké ĎAKUJEM!