Vystúpenie seniorom v malých ledniciach - 11

Podujatia na deň 06.5.2022

"Týždeň mozgu"

02.05.2022 - 06.05.2022
Týždeň mozgu bude zameraný na ľudské zmysly, rozhovory, prezentácie a rôzne úlohy na precvičovanie pamäte.