Uvoľňovanie opatrení od 04.05.2022

Uvoľňovanie opatrení od 04.05.2022

Z dôvodu ukončenia mimoriadnej situácie a v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej Republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19, v súlade s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32 a 33, MPSVaR SR vydalo usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb.

Od 04.05.2022 sa uvoľňujú protiepidemické opatrenia v našom zariadení nasledovne:

 • návrat prijímateľa z hospitalizácie - povinná karanténa 72 hod.- potrebný PCR test z NsP,
 •  návrat z vyšetrenia u lekára - nie je potrebná karanténa,
 •  návštevy prijímateľov v domácom prostredí sú povolené na minim. 48 hod.  - po príchode z domáceho prostredia sa musí preukázať negatívnym AG testom, v prípade pozitívneho výsledku na SARS-CoV-2 je potrebné izolovať prijímateľa po dobu 3 dní. Po ukončení izolácie je potrebné opätovné otestovanie prijímateľa,
 • povolené krátkodobé opustenie zariadenia bez obmedzenia- vždy je potrebné nahlásiť na vrátnici miesto, kde sa bude prijímateľ nachádzať  (kam ide), z dôvodu zabezpečenia protiepidemických opatrení, dostane pri opustení budovy zariadenia prijímateľ na vrátnici jednorazové rúško,
 • návštevy budú prebiehať od 9:00 hod. do 18:00 hod. v presne stanovený čas (dĺžka trvania návštevy 30 minút). Prosíme dodržiavať presne stanovený čas nástupu. Presne stanovený čas je potrebné dohodnúť s pani riaditeľkou Mgr. Gabrielou Lukáčovou na t.č. 0911 881 229,
 • počas pekného počasia uprednostňujeme, aby návštevy prebiehali, pokiaľ to dovoľuje zdravotný stav prijímateľa sociálnych služieb, vonku. Ak to zdravotný stav prijímateľa sociálnych služieb neumožňuje alebo je vonku nepriaznivé počasie, môžu prebiehať návštevy aj na izbách, prípadne vo vyznačených návštevných zónach zariadenia. Ak je prijímateľ sociálnych služieb v karanténe, zariadenie si vyhradzuje právo návštevu zrušiť. Zároveň žiadame všetkých návštevníkov nášho zariadenia CSS - BYSTRIČAN, aby naďalej dodržiavali hygienicko-epidemický režim. V prípade nedodržania termínu a dĺžky času dohodnutej návštevy, bude ďalšia návšteva zamietnutá.

Vstup iných osôb do zariadenia: 

 •  dodávatelia externých služieb
 •  pohrebná služba
 •  kňaz
 •  pedikér
 •  kaderník
 •  ADOS
 •  RADOS
 •  rodinný príslušník pri úhrade za poskytované sociálne služby
 •  zamestnanec pošty