Mesiac úcty k starším 2019

Mesiac úcty k starším 2019

Keď sa postupne začne vytrácať leto a prichádzajú chladnejšie dni, sledujeme okolo seba, ako príroda začne hýriť tými najrozmanitejšími farbami. Jeseň vytvára v prírode priam úžasné umelecké diela. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni svojho života, ktorý bol formovaný rôznymi skúškami, radosťami, ale aj problémami a starosťami.

Symboliku jesene spojilo so seniormi Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov, keď v decembri 1990 vyhlásilo mesiac október za Mesiac úcty k starším.

V Centre sociálnych služieb – BYSTRIČAN v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, sa stalo peknou tradíciou každoročné spoločenské stretnutie našich seniorov.

Úvodné slovo tohtoročného stretnutia patrilo moderátorke pani Janke Šikulincovej, ktorá všetkých srdečne privítala. Osobne predstavila zúčastnených predstaviteľov Mesta Považská Bystrica a jeho mestských častí: primátora pána Karola Janasa, zástupcu primátora pána Petra Máťoša, tajomníčku výboru mestskej časti SNP, Zakvášov, Hliny pani Annu Cenklovú, predsedu výboru mestskej časti Dolný Moštenec pána Petra Zvaka, a tiež starostu Obce Prečín pána Antona Lagíňa a starostu Obce Pružina pána Michala Ušiaka. Týmto milým hosťom, ktorí nezabúdajú na svojich starších spoluobčanov patrí naše poďakovanie.

Po úvodnom privítaní sa prítomným prihovorila riaditeľka zariadenia pani Gabriela Lukáčová. Pripomenula, že starnutie čaká všetkých bez rozdielu, aj keď sa v tejto chvíli môže zdať priveľmi vzdialené. Následne pozdravil jubilantov a prítomných aj pán primátor. Klientka zariadenia pani Mária Vallová si pripravila na toto podujatie vlastnú báseň a svojím prednesom jej dodala patričný lesk. Kultúrny program pokračoval   vystúpením   súboru   Bystričan,  ktorý  potešil  prítomných   hudbou
a spevom ľudových piesní, ktoré sme si mohli spolu s nimi aj zaspievať Potom sme sa na chvíľu opätovne stíšili, aby sme sa započúvali do básne nášho klienta pána Ivana Murína. Všetkých priaznivcov ľudového spevu potešila folklórna skupina Hatňanka z Hatného, jej vystúpenia sa stávajú v našom zariadení už tradíciou, za čo im patrí naša úprimná vďaka.

Po skončení hlavnej časti kultúrneho programu nasledovali gratulácie a odovzdanie darov jubilantom predstaviteľmi mesta, mestských častí a starostami obcí, na ktoré finančne prispeli.

Na záver podujatia nám spoločne zaspievali súbory Bystričan a Hatňanka. Ich vystúpenie sa u všetkých prítomných stretlo s veľkým ohlasom a postupne sa k ich spevu pripojili takmer všetci zúčastnení. Celé stretnutie sa nieslo vo veľmi príjemnej a radostnej atmosfére, na čo budeme spolu s našimi klientmi ešte dlho spomínať.

Fotoalbum

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac August 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Odber noviniek

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v našom zariadení.